Live Paint Act = continuous project

Sat 05 Sep '15 - 14:00 to 17:00
Performance

Live Paint Act op het plein. Vaste plek waar het zich allemaal afspeelt. Verf gooien met hormonen, schilderen met passie en alle kleuren van de regenboog.